ภูระริน
ไม่ว่าเขาจะเป็นเอกกวีหรือโทชิยูคิ ไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินใด “ เขา” คือ ตะวันดวงเดียวที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของละติน หากตะวันจะเคลื่อนคล...