ภูระริน ภูปรดา กุล
มันไม่ได้อยู่ที่เราเจออะไร มันอยู่ที่เราคิดอย่างไร เปลี่ยนโลกได้ด้วยตัวเราเอง