ภูปรดา
'บัวหลวง' เป็นนิยายย้อนยุคในช่วงรัชกาลที่ 5 ผสมผสานเรื่องราวและผู้คนที่มีความหลากหลายในเชื้อชาติ ทั้งชาวสยาม ชาวนครเชียงใหม่ และชาวแมนจู ...