ล.โลกลัลล้า
เขา คือ พี่อิน เขา เป็น เดือนมหา'ลัย เขา เป็น หนึ่งในยูนิสตาร์ เขา เป็น รุ่นพี่ ปี 3 คณะผม เขาทั้งหน้าตาดี โด่งดัง เป็นที่ชื่นชอบ ใครๆ ก็รู้จ...