กะรัต
ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความไม่ชอบหน้า ไม่ถูกชะตา ชายที่ถูกปรามาสว่าต่ำช้าเข่นฆ่าคนไม่เลือก จะสามารถช่วงชิงหัวใจของหญิงสาวปากไว ใจกล้าและแสนพย...