กะรัต
"นอกจากข้า เขาก็ไม่เคยคิดจะแต่งกับใคร เพราะข้าเคยขึ้นเตียงกับเขาแล้ว" หลันซิ่วจูประกาศกร้าวกับสตรีที่เข้ามารายล้อมตัวเถียนเยวี่ย บุรุษปริศ...