กะรัต
“เอ่อ...แสดงว่าบ่าวไม่ควรจะให้ผู้ชายทุกคนเข้าใกล้ เว้นต้องได้รับอนุญาตจากนายท่านก่อน” “ในที่สุดเจ้าก็ฉลาดเสียที” เขาโล่งใจท...