กะรัต
“จะ...เจ้าจะทำมากกว่านี้ก็ได้นะ” หานถิงมี่เอ่ยน้ำเสียงหงุงหงิง ฟู่เจียนจื่อใช่ว่ามิได้ยินคำอนุญาตนั้น หากขยับหูเข้ามาใกล้เพื่ออยากจะได้ย...