BITEHOLIC GIRL
เขา... คือ 'เสี่ยทัพ' ผู้เป็นเจ้าของผับใต้ดินชื่อดัง และเจ้าหนี้นอกระบบรายใหญ่ของพวกผีพนัน ส่วนเธอ... ถูกพ่อแท้ๆ นำมาขายเพื่อใช้หนี้พนันแทน...