ริมเมย
เจ็ดปี...ก่อนเด็ดสาวเป็นเพียงเมียตีทะเบียน ที่ถูกเขาทิ้งไปมิใยดี แต่วันนี้...เธอกลายเป็นนักธุรกิจสาวไฮโซ ฉลาด สวย รวยเสน่ห์ และเป็นนายเหมืองหญิงผู้ท...