Mingmada
“เธอคือผู้หญิงของฉัน...ของฉันคนเดียว” ตอนนี้ยากูซ่าหนุ่มรู้แล้วว่า เด็กสาวหาใช่หญิงบริการในซ่องนางโลมแต่อย่างใด แต่เธอเป็นเพียงเด็กสาวไร้...