Mingmada
มหาเทวะท่านผู้เฒ่า เทพสงครามผู้อีกเพียงหนึ่งช่วงศีรษะจะบรรลุโพธิสัตว์ แต่เพียงแค่ได้เห็นปริศนาคำใบ้ชื่อคู่บุพเพในทะเบียนชะตาเซียนโดยบังเอิญ ชีวิตอันแส...