ปริมทกานต์
..อะตอม.. ตัดสินใจลาออกจากที่ทำงานผันตัวมาทำฟรีแลนซ์ เพื่อหลบหนีจาก ‘ความรักว้าวุ่น’ และ ‘ความเรียบนิ่ง’ ในชีวิต เขาได้พ...