veerandah (วีรันดา)
"กินก่อนไหมครับ ผมว่าคุณคงหิว" "หึ" เมษาพ่นลมหายใจออกมาเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มไม่คิดต่อความยาวสาวความยืดกับเธอแล้วนั่งลงที่เก้าอี้อย...