veerandah (วีรันดา)
ดิเลย์ มาวี คาร์ลไลล์ ไม่เคยคาดคิดว่า การที่เขารับสืบทอดตำแหน่ง มาควิสแห่งบอร์โรว์ ต่อจากปู่จะทำให้เขาสูญเสียภรรยาสุดที่รักไป และรักแท้สำหรับเข...