เทียนธีรา
รสรักหวานเอย “รัก” ของใครหลายในโลกนี้อาจมีมากสีสัน “รัก” ระหว่างคนสองคนแต่หลากหลายคู่ก็อาจมีหลากหลายรสแตกต่างกันไป สุดแต่...