Rain-at-Rose
ปกหน้า แม้นกาลกัปดับสลาย ดวงใจก็รักมั่นมิคลาย...ชั่วกัลป์ ปกหลัง จันทร์เพ็ญฉายแสงแอร่มเรืองบนโพ้นนภาให้ต้องตาเจ้าแห่งนรกนัก หัวใจมืดหม่นปรารถ...