อาริตา
เมื่อแรกพบกัน "การิม รอฟีล ญาหะรีย์" และ "ไอญา แคทเธอรีน บราวน์เวล" ต่างฝ่าย ต่างลับ ลวง พราง... แต่ด้วยความรัก และอานุภาพแห่งรัก ...