อาริตา
บุหรงสรัย ราชนารีองค์โตที่หายสาบสูญไปเมื่อครั้งคลื่นยักษ์ทล่มเกาะบาเกา เธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าตนเองอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าโรงพยาบาล และเป็นอนาค...