อาริตา
พันเดช หนุ่มทระนงเลือดร้อนผู้เอาแต่ใจตัวเอง ฉายา “ซาตาน” แสงระวี สาวสวยผู้ตกเป็นเบื้องล่างในครอบครัว เมื่อสิ่งที่พันเดชทำผิดพลาดในวันน...