อาริตา
เพียงเห็น เพียงพบ เนวีก็รู้ว่าสัญญาณหัวใจของเขาถูกสั่นไหวจนเขาสั่นคลอน สิ่งที่ตามมาหลังสัญญาณนั้นคือความรัก...มั่นคง งดงาม ชลธิชา หญิงสาวผู้ปิดกั้...