อาริตา
แองเจลิน่า ภควัต สาวน้อยแองเจิ้ล..ผู้มีหัวใจเด็ดเดี่ยว รักเดียวที่ประดุจ..ความฝันสลายลับไปในพื้นทราย เวลาจะเปลี่ยนหัวใจเธอ..ฤา เวลาจะทำให้รัก ยิ่งม...