อาริตา
ถาม​ว่า​โนรี​เป็น​ใคร...โนรี​เป็น​สาว​สวย​วัย​สาม​สิบ​หก...หล่อน​สวย​ระดับ​นางงาม เพราะ​ความ​จริง​เป็น​เช่น​นั้น หล่อน​เป็น​นางงาม ระดับ​ท้องถิ่น เพรา...