อาริตา
เมื่อแรงพายุในใจของเขากรรโชกพัด อาจทำให้ใครต่อใครปั่นป่วนรวนเรจนยากจะขัดขวางหรือต้านทาน เพราะเขาคือลมร้าย! แต่ท้องฟ้าอันใสกระจ่างอย่างเธอก็พร้อมต่อกา...