อาริตา
ความอิจฉาริษยาก่อให้เกิดการทำลายล้าง เจ้าหญิงโรซาลินด์ ถือกำเนิดเกิดมาบนความแค้นของพระพี่นาง ยูเจนี กำจัดให้สิ้น ตั้งแต่พระมารดา แต่เพราะชะตากรรมขอ...