อาริตา
เรื่องราวของโฉมงาม เจ้าหญิงอาลีอาห์ เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติอันเกิดจากความโลภ เธอจะต้องนำพาชีวิตของตัวเอง และทิศทางของ เดอลาอาบู บ้านเกิดเมืองนอนให้...