อาริตา
เพราะหลงคิดหลงเชื่อมาตลอดว่า พิทยา เป็นเพียงคนในบ้านที่พ่ออุปการะ สุอาภา จึงทำตัวอยู่เหนือเขาทุกๆ อย่าง ตามแต่ใจของตนจะเรียกร้อง กว่าจะรู้ว่าหัว...