Rose Quartz
รักอลวนชวนปวดหัวนิดๆ ของยัยแก้มแดงกับอีตาลิงจอมจุ้นที่ชอบยุ่งกับเธอไปซะทุกเรื่อง มาคราวนี้ก็เป็นเรื่องแล้วสิ เมื่อจุนของเราโอบไหล่พาน้ำผึ้งเดินออกมาต่...