Nejung
"โอม...นะโมๆ โอม นะโมนะโม โยเย เอ่เอ้ โอ่โอ้ววว เพี๊ยง!~" ผมต้องยกมือกุมขมับทุกทีที่ได้ยินคาถาร่ายเวทมนต์ดำของยัยผู้หญิงน่าพิศวงคนนั้น เธอป...