Nejung
Dark of Sunflower หมอนั่นคือเพื่อนสนิทของฉันเอง เขาเป็นคนที่นิสัยแย่มาก ชอบทำอะไรโดยไม่คิดถึงใจฉันเสมอ แต่ก็ว่าไม่ได้... เพราะหมอนั่นก็คอยดูแลป...