อาริตา
รักของสองเราในรอยจำ ตรึงตราไว้ในรอยทราย ตราบเท่าที่ยังมีผืนทราย สายน้ำและดวงตะวัน ตราบนั้นรักฉันไม่เปลี่ยนแปลง หนึ่งคือทิวา อีกหนึ่งคือตะวัน ชา...