อาริตา
คนสี่คน ที่เข้ามาสัมพันธ์กันในช่วงเวลาหนึ่ง สองชาย กึกก้อง และ องอาจ สองหญิง สิรีน และ นวลแข ในชีวิตคนทั้งสี่มีลับแลตั้งอยู่ตรงหน้าเพื่อปิดบ...