อาริตา
ทะเลที่ไหนๆ ก็เป็นสีคราม สีน้ำเงิน เขียว คลื่นทะเลก็เป็นสีขาว และเหตุใดทะเลจึงแปรเป็นสีน้ำผึ้งไปได้ ทั้งที่คนลงเรือมาสองคนนั้น ไม่ได้เป็นมิตรกันสักนิด...