อาริตา
มณีรินทร์ สารโสภาค แบกภาระอันหนักอึ้งไว้บนสองบ่าอันบอบบาง เธอยอมแลกทุกสิ่ง แม้กระทั้งจะยอมแต่งงานโดยไม่มีความรัก เธอมุ่งมั่นจะ"รักษา" ทรัพย์...