อาริตา
เพราะไม่รู้เงื่อนงำในอดีต สร้อยลลิล จึงเติบโตขึ้นในบ้าน ‘ดารกา’ อย่างอ้างว้าง แม้จะมี แสงตะวัน พี่สาวคอยประคับประคองก็ยังหม่นมัว บ้านด...