Rain-at-Rose
Special Booklet เพียงริ้วหมอกสลาย Serenade of The War "ถ้าหากคุณหันหลังให้ผมเท่ากับว่าปฏิเสธ” จาเรดกระซิบข้างหู แล้ววางมือไว้บนบ่าของคนที่นั่ง...