อาริตา
หลังจากปีที่ อคิลลิสและราชินีโรซาลินด์ได้เข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสแล้ว อดีตราชินีองค์เก่ายูเจนีผู้หายสาบสูญ พระนางไปเอ่ยคำอำลาที่แคบู้ธที่ได้เคยโยนชีวิต...