ฟีลิปดา
พัดชาวดีเดินทางไปที่เกาะเขียวพร้อมปลาทองคู่หนึ่ง ด้วยความมุ่งมั่น...จะไปซุ่มเขียนนวนิยายให้จบภายในร้อยวัน แต่เธอไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะได้เจอเจ้าขอ...