อกาธา คริสตี้ / โสภณา เชาวน์วิวัฒน์กุล
"ฆาตกรอยู่กับเรา....ตอนนี้ บนรถไปขบวนนี้.." หลังเที่ยงคืนไม่นาน รถด่วนโอเรียนท์เอกซ์เพรสอันมีชื่อเสียงต้องหยุกวิ่งกลางทางเพราะติดหิมะผู้โดยสารคนหน...