ลูกชุบ
คู่กัดตลอดกาลตกลงจับมือทำสัญญาลับๆ กัน เป้าหมายก็คือพิชิตใจบุคคลที่ไม่เหมาะกับตัวเองแม้แต่น้อย