น้ำน้อยพลัดถิ่น
the gateway ภารกิจปิดประตู ประเภท : ฟิคการ์ตูน แฟนตาซี the gateway ประตูที่ใช้กั้นระหว่างโลกปีศาจและโลกมนุษย์ ได้รับความเสียหายและเกิดรอยรั่วเนื่อง...