หัวสมองตีบตัน
ศิลปะการต่อสู้ของ ‘เมแกน’คนนี้ก็ถือว่าสอบผ่านแล้วนะ ^_^ แต่คุณลุงซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนฝึกก็ยังไม่ยอมให้ลูกศิษย์หญิงเพียงคนเดียวอย่างฉันอ...