PETER LERANGIS เขียน อลิซ แปล
แจ็ก แมกคินลีย์ และผองเพื่อนกลับมาอีกครั้งกับภารกิจตามล่าหาโลคิวลัส เมื่อเพื่อนรักหายไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับโลคิวลัสชิ้นแรก แจ็กก็ไม่มีทางเลือกอื่น...