ฬีฬา
บางครั้งรักก็คือรัก ไม่รู้หรอกว่าทำไมจึงรัก รู้แต่ว่ารักคือรักเท่านั้น เช่นเดียวกับความรักของ ‘พรรษ’ นักธุรกิจหนุ่มหล่อที่รายล้อมไปด้วยส...