ฬีฬา
หลังจากมองอย่างแปลกใจเมื่อแรกพบ... เขาก็ถอนสายตาจากร่างสูงโปร่งนั้นไม่ได้อีกต่อไป! เขา… 'สายฝน' หนุ่มลูกครึ่งลาว-อเมริกัน เจ้าของ...