ฬีฬา
ผลงานลำดับที่ 10 ของ 'ฬีฬา' เรื่องรักโรแมนติก ท่ามกลางฉากหวานๆ ของทุ่งกุหลาบน้ำหอม 'ไลล่าส์' เป็นครูเล็กๆ ในโรงเรียนเล็กๆ กล...