ฬีฬา
‘มนตรา’ นักเขียนสาวชาวกรุง ไปอาศัยไร่เพียงหมอก ของเพื่อนรุ่นน้อง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเขียนนวนิยาย แต่ถูก ‘ภูหมอก’ เจ้าของไร่...