FoxxTrot
ไม่มีใครแน่ใจว่า สมบัติที่แท้จริงในปราสาทร้างคืออะไร กระทั่งผู้พิทักษ์มันอย่าง มังกรดำบัลธาซาร์ รวมถึงไม่รู้ว่าทำไมพ่อมดสีน้ำเงิน เมอร์ลิน ถึงสั่งให้ป...