อาริตา
วาฮิล อะมีร์ ซะรีฟ เซเนีย สายเลือดผสมที่พยายามจะล้างสายเลือดตัวเอง แม้เลือดจะต้องล้างด้วยเลือด แต่หญิงหนึ่งผ่านเข้ามา ฟรีเซีย รอนเนล เธอไม่ยอมปล่...