อาริตา
ญามิลา เป็นแค่เด็กสาวคนหนึ่ง ที่รักความอิสระ และชอบการผจญภัย เมื่อพ่อแม่ไม่ อนุญาต เธอจึง 'หนี' และเพราะพ่อแม่เธอคือ วิชยาธร และ นางอัปสร ...